Každý člověk je jedinečný stejně jako jeho zadání, problém. Neexistuje obecné jedno schéma, jak na to.
Vždy volím individuální přístup.

Vy definujete problém- já možnosti řešení - vy si vyberete řešení nebo cestu - já Vám zajistím vše potřebné ke zdárnému výsledku.

Co pro Vás dokáži zajistit?

nabízím komplexní služby architekta zejména:

  • pomoc při výběru pozemku nebo stavby pro Váš záměr
  • zpracování architektonické STUDIE/NÁVRHY
  • PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE všech stupňů (pro stavební povolení, provedení stavby, zisk dotace)
  • INŽENÝRSKÁ ČINNOST (zajištění všech potřebných souhlasů a stanovisek pro stavební povolení, kolaudaci stavby, vynětí ze ZPF)
  • návrh a optimalizace staveb dle podmínek NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM
  • zaměření stávajícího stavu staveb vč. zpracování dokumentace skutečného provedení, pasporty
  • pomoc při výběru dodavatele stavby
  • poskytování stavebního a technického DOZORu během stavby
  • zpracování VIZUALIZACE staveb

   V dnešní době není lehké se v prostředí zejm. stavebnictví, technických možnostech a trendech, zákonných požadavcích zorientovat a zvolit optimální řešení. Snažím se s dobou držet krok a vždy klientovi objektivně poradit a najít pro něj neoptimálnější řešení!

To, čemu se snažím věnovat, je držet krok s dobou a hledat pro klienta nekonfliktní optimální řešení. Zajímá mě design budov, jejich vizualizace, dodržování a interpretace platného práva ve stavebnictví, udržitelné stavění zejm. řešení budov příjemných člověku a svému prostředí. Zajímají mě nízkoenergetické a PASIVNÍ DOMY. Optimáním řešením je pro financování stavby možnost využití dotace např. z NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM, s čím Vám dokáži pomoci a zajistím potřebné. V rámci projektovaných staveb běžně zajišťuji veškeré požadované dokumenty vč. stavebního povolení nebo koolaudace. Snažím se držet krok se současnými trendy zejm. na úrovni prezentace přes VIZUALIZACE, možnosti BIM projektování.

Neustále rozšiřuji své znalosti. Jsem slouhodobým členem Centra pasivního domu, členem České komory architektů. Disponuji pro své zakázky adekvátním profesním pojištěním.
Spolupracuji se zkušenými specialisty ve svých oborech (požární bezpečnost, energetická náročnost, statické řešení, vodohospodářské řešení, technické řešení budov, vytápění, klimatizace, vzduchotechnika, elektroinstalace, inteligentní řízení domu, finanční poradenství apod.)