Služby

Poskytuji komplexní architektonické, inženýrské a poradenské služby v oblasti pozemního stavitelství. Mým zaměřením je výstavba v energeticky úsporném (pasivním) standardu. Vedle toho poskytuji grafické práce.

Architektonické a projektové práce:
- architektonické studie (STS)
- projektové dokumentace pro územní rozhodnutí nebo územní souhlas (DÚR nebo ÚS)
- projektové dokumentace pro stavební povolení nebo ohlášení stavby (DSP)
- dokumentace zadání stavby- pro výběr dodavatele stavby (DZS)
- prováděcí dokumentace stavby (DPS)
- autorský, technický, stavební dozor
- zaměření skutečného stavu- pasportizace stavby
- dokumentace bouracích prací a odstranění stavby
- projektové dokumentace k dotacím-NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM, apod.
Inženýrské práce:
- zajištění vstupních podkladů pro zahájení přípravy projektu (průzkumy, zaměření, vyjádření)
- zajištění vyjádření k dokumetaci/záměru
- zajištění stavebního povolení
- zpracování veřejnoprávní smlouvy
- zajištění vynětí ze zemědělského půdního fondu
- zajištění podkladů pro kolaudaci stavby a souhlasu s užíváním stavby
Poradenská činnost:
- v oblasti nízkoenergetické a pasivní výstavby (držitel osvědčení Centra pasivního domu)
Grafické práce:
- zpracování plakátů, letáků, grafické návrhy triček, loga