Služby

Poskytuji komplexní architektonické, inženýrské a poradenské služby v oblasti pozemního stavitelství. Mým zaměřením je výstavba v energeticky úsporném (pasivním) standardu. Vedle toho poskytuji grafické práce.

Architektonické a projektové práce:

 • architektonické studie (STS)
 • projektové dokumentace pro územní rozhodnutí nebo územní souhlas (DÚR nebo ÚS)
 • projektové dokumentace pro stavební povolení nebo ohlášení stavby (DSP)
 • dokumentace zadání stavby- pro výběr dodavatele stavby (DZS)
 • prováděcí dokumentace stavby (DPS)
 • autorský, technický, stavební dozor
 • zaměření skutečného stavu- pasportizace stavby
 • dokumentace bouracích prací a odstranění stavby
 • projektové dokumentace k dotacím-NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM, apod.

Inženýrské práce:

 • zajištění vstupních podkladů pro zahájení přípravy projektu (průzkumy, zaměření, vyjádření)
 • zajištění vyjádření k dokumetaci/záměru
 • zajištění stavebního povolení
 • zpracování veřejnoprávní smlouvy
 • zajištění vynětí ze zemědělského půdního fondu
 • zajištění podkladů pro kolaudaci stavby a souhlasu s užíváním stavby

Poradenská činnost:

 • v oblasti nízkoenergetické a pasivní výstavby (držitel osvědčení Centra pasivního domu)