Ing. arch. David Vašíček

Jsem nezávislý autorizovaný architekt poskytující obecné architektonické, projekční a inženýrské služby. Zabývám se širokým spektrem tvůrčího návrhu v oblasti architektury (pozemní stavby, interiéry, urbanismus). Hlavním okruhem mého zájmu je individuální návrh a výstavba pozemních staveb především pro bydlení (rodinné domy, bytové domy, přestavby), pro občanskou vybavennost (mateřské školy apod.) především s důrazem na minimalizaci provozních nákladů (pasivní domy) při zachování kvality architektury a zdravého životního stylu (hygieny bydlení). Veškeré návrhy jsou řešeny na míru dle zadání stavebníka se snahou o maximálně vkusný výsledek. Mým cílem je nejen zpracování "projektu", avšak především pomoc při všech stupních vedoucích k naplnění záměru (pomoc při výběru dodavatele, výstavbě, poskytnutí stavebního dozoru, apod.).

Získaná ocenění, soutěže

- účast Dřevěný dům 2008
- účast Dřevěný dům 2010 – pasivní rodinný dům 21. století
- Titul ČEEP 2010-Český energetický a ekologický projekt- Přestavba ZŠ na pasivní bytový dům-Dubňany   (spolupráce s Úsporné bydlení s.r.o.)
- Titul ČEEP 2011-Česká energetická a ekologická realizace- Přestavba ZŠ na pasivní bytový dům-Dubňany (spolupráce s Úsporné bydlení s.r.o.)
- Ocenění BEFFA (Building Efficiency awards 2012)- kategori:projekt, JMK,rekonstrukce ,  - „ -                       (spolupráce s Úsporné bydlení s.r.o.)

Naši partneři

Jsem nezávislý architekt, jehož zájmem je najít nejlepší řešení pro klienta tj. navrhnout a ve výsledku postavit například jeho vysněný dům. Vždy se jedná o složitý proces, kde výsledek je společným dílem mnoha osob. Jsem obklopen renomovanými specialisty z nejrůznějších oborů jako je energetická náročnost budovy, technické zařízení budovy, statika, požární bezpečnost, finanční poradci, odborníci schopni zajistit zisk dotace apod., kteří se dokážou orientovat ve svém oboru a ze všech možných navrhnout optimální řešení. Do projektu vždy vkládám své know-how získané letitými zkušenostmi a zájmem o obor.  Dlouhodobě spolupracuji na úrovni projektu i dodávky staveb s partnery, na které se dá spolehnout a které vždy rád doporučím.

Hlavní partneři: