Přístavba MŠ Ratíškovice

Zadáním investora bylo s ohledem na stávající nedostačující kapacity tvoutřídní mateřské školy vybudovat rozšíření budovy o jednu samostatnou třídu. Nová část by měla být energeticky úsporná, ekologicky přívětivá, umožňující rychlou realizaci bez toho anož by stívající provoz MŠ byl výstavbou jakkoliv dotčen. S ohledem na omezené prostorové podmínky byla navržena jednostranná přístavby jako lehká dřevostavba v energeticky pasivním standardu. Byla vybudována plnohodnotná samostatně provozovatelná část s jednou třídou s jedním víceúčelovým pobytovým prostorem pro 12 dětí. Architektura přístavby v mnohém navazovala na typické prvky stvající budovy. Veškeré vnitřní instalace byly napojeny na stávající. Požadavek na minimalizaci energetické náročnosti byl dán rovněž předpokladem napojením přístavby na stávající tepelný zdroj budovy MŠ s omezenou rezervou pro krytí dodatečných tepelných potřeb. O zdravé vnitřní prostředí se stará centrální řízené větrání s rekuperací.

MÍSTO

Ratíškovice

ARCHITEKT, HL. PROJEKTANT

                David Vašíček

ROK

studie-2012
projekt-2012-13
zahájení užívání: 2015

PROGRAM

přístavba-rozšíření stávající budovy

VELIKOST

1 třída- 12 dětí