Penzion na statku, Žádovice

Během léta 2019 jsem byl investorem osloven s představou návrhu a realizace kompletní přestavby v současnosti snad nejstarší budovy obce Žádovice, která je správní budovou dříve JZD dnes soukromého statku. Budova se statkem se nachází v centrální části obce. Návrh řeší přestavbu stávající soukromé budovy, přičemž respekuje výsledné návrhové  urbanistické řešení vycházející z dříve proběhlé urbanistické studie Obce Žádovice. Návrh řeší při přestavbu v současnosti většinově neužívaných části budovy na nové využití dle současných standardů a trendů spojených s agroturistikou a podporou vybavenosti obce.
Stavba je tvořena primárně třemi křídly a nádvořím, kdy obsahuje prostory pro ubytování typu penzionu, restauraci, konferenční prostory s možností propagace místního vína a drobnou provozovnu zpracování a stáření vlastního masa a prodeje masa ze statku.
Záměrem bylo navrhnout decentní soudobé řešení propojující historický význam stavby se zachovaním zejm. cenných stavebních částí např. přízemních kleneb a sklepení, odstraněním bezcenných částí stavby s novými soudobými architektonickými a funkčními prvky podpory života na moravském venkově. Navržené řešení je výslednou souhrou množství zúčastněných profesí. Spolupráce na interiérovém řešení apartmánů a vizualizací s arch. Jan Sancez.

MÍSTO

Žádovice

ARCHITEKT, HL. PROJEKTANT

                 David Vašíček

ROK

studie-2019

projekt-2020

PROGRAM

obnova historické budovy, modernizace k podpoře života na obci

VELIKOST

ZP: 1085m2
UP: 1705 m2
OP: 8570m3