RD Bánov

- studie:                     Ing. arch. Štepán Koníček
- projekt DSP:            Ing. arch. D.Vašíček:2011
- realizace:                 06-11/2011
-hlavní dodavatel:     H.L.C. spol. s r.o