Přístavba MŠ Ratíškovice

- studie (spolupráce s Mobile-Point a.s.-ing. arch. J. Šunka):         2012
- projekt DSP:                                                                            2012
- DPS:                                                                                        2013