NED RD Šakvice -Dřevěný dům DD11

- studie: 2010, projekt: 2011                   . . . . možno projekt zakoupit  

Zastavěná plocha*:              62,5 m2
Užitná plocha*:                      96,2 m2
Vytápěná plocha                   96,2 m2
Obestavěný prostor*:           421,0 m3

     Pasivní rodinný dům vhodný do venkovské i příměstské zástavby je proveden jako dvoupodlažní nepodsklepená budova zastřešená nízkou sedlovou střechou. Rodinný dům kompaktního tvaru o obdélné půdorysné stopě 6,12x10,22m je příkladem soudové variace na například startovní bydlení na malém úzkém pozemku. Budova pasivního standardu je zde prezentovaná v konstrukčním systému lehké dřevostavby.

Popis konstrukčníh řešení:
základy a spodní stavba: stavba založena na kombinované systému s železobetonovou deskou a základovými pasy
svislé nosné a dělicí konstrukce: sendvičové rámové konstrukce- fošnový systém lehké dřevostavby
stropní konstrukce: dřevěný fošnový strop s oboustranným záklopem- panelový systém
nosná konstrukce střechy: dřevěná příhradová vazníková konstrukce
schodiště:          celodřevěné- masiv, schodnicové
výplně otvorů: dřevěné altern. plastové rámy  s tepelněizolačními trojskly
tepelné izolace: - výplňové vnitřní konstrukce- minerální izolace, podlahové/kročejové izolace-polystyrénové desce  
Popis technických zařízení budovy:
hlavní zdroj energie: systém se střešními solárními kolektory, integrovaný zásobník tepla s pomocnými elektrickými přímotopnými patronami
doplňkový zdroj(e) energie:     krbová kamna nebo vložka
vytápěcí systém:                            teplovodní- přízemí v podlahovém systému, patro v systému  s deskovými radiátory
způsob větrání a výměny vzduchu: řízené větrání s rekuperací- závěsná podstropní jednotka
řešení letního přehřívání budovy: venkovní zastiňovací systém- roleta altern. žaluzie,

budova může být vybavena  zemním solánkovým rozvodem napojeným na výměník při rekuperační jednotce