NED RD - Dřevěný dům DD10

- soutěžní projekt
- studie, projekt:                 2010                            . . . možno projekt zakoupit

Zastavěná plocha*:              89,51 m2
Užitná plocha*:                      169,64 m2
Vytápěná plocha                   144,77 m2
Obestavěný prostor*:          928,1  m3

Prezentovaný rodinný dům nejen svou kompaktností, účelností, formální jednoduchostí, ale také svým osobitým výrazovým designem je individuálním názorem na podobu pasivní bydlení 21. století. Dům je původně navržen v systému rámové sendvičové dřevostavby pro čtyřčlennou domácnost. Z důvodu optimalizace energetické koncepce je vhodné dům situovat do severní části především rovinatějšího pozemku. Hlavní přístup a příjezd je navržen z uličního prostoru ze severu. Dvoupodlažní, nepodsklepený rodinný dům zastřešený sedlovou střechou je charakteristický kompaktní kubickou hmotou s typickými vystupujícími částmi směrem do ulice a pobytového dvora. Ty vytváří přístřešek pro automobil a zastřešení pobytové terasy s balkónem v 2.NP. Převažujícím materiálem fasád je dřevěný lamelový obklad. Dům v přízemí obsahuje prostory denní části, v patře se nachází ložnice se třemi pokoji.

Popis konstrukčního řešení:
základy a spodní stavba: založeno na vzduchové mezeře-železobetonových pasech do tvárnic ztraceného bednění
svislé nosné a dělicí konstrukce: sendvičové rámové konstrukce- fošnový systém lehké dřevostavby
stropní konstrukce:  dřevěný fošnový strop s oboustranným záklopem- panelový systém
nosná konstrukce střechy: dřevěná příhradová vazníková konstrukce
schodiště:  dřevěný masiv- schodnicové
výplně otvorů: běžná okna- dřevohliníková s trojskly. Jižní výkladce v hliníkové fasádě s trojskly
tepelné izolace: - výplňové vnitřní konstrukce- minerální izolace, podlahové/kročejové izolace- polystyrénová deska

Popis technických zařízení budovy:

hlavní zdroj energie:  integrovaný zásobník tepla : tepelné čerpadlo: vzduch-voda , systém se střešními fototermickými kolektory
doplňkový zdroj(e) energie:     vestavěná krbová vložka
vytápěcí systém:                            podlahový teplovodní systém
způsob větrání a výměny vzduchu: řízené větrání s rekuperací- závěsná podstropní VZT jednotka 
řešení letního přehřívání budovy: venkovní zastiňovací systém- roleta altern. žaluzie, budova může být vybavena  solánkovým rozvodem napojeným na výměník při rekuperační jednotce