Novostavba EPD RD Ořechov

ZADÁNÍ:
- přízemní jednopodlažní RD (bungalov), bydlení pro až pětičlenné rodiny (3-4 obytné pokoje noční části),maximálně energeticky úsporný-EPD, zohlednění možnosti využití NZÚ2014, součástí dvougaráž v rámci RD nebo samostatně
PODMÍNKY:
- jižním směrem svažitý stavební pozemek, obsluha pozemku z ulice z jižního směru, křížení pozemku nadzemním VN (omezení ochranným pásmem), návrh zohledňující předpoklad výstavbu maximálně svépomocným způsobem tj. konstrukční jednoduchost, dřevostavba
NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ:
- viz. zadání, půdorysná stopa tvaru "L", RD pro bydlení+samostatně předsazená dvougaráž do uliční/stavební čáry linie plotu, užitná půda
- konstrukce: lehká rámová dřevostavba, difúzně otevřený systém, založení: zapuštěno do svahu, žb základové pasy s opěrnými žb zídkami spodní stavby do terénu, fasády: omítka+dřevěná palubka, strop nad 1.np: denní část: pohledový dřevěný trámový strop, noční část: SDK podhled s výmalbou, střecha: pultová tvořená celodřevěnou vazníkovou konstrukcí
- vytápění: teplovodní podlahové napojené na IZT, zdroj tepla: tepelné čerpadlo (země-kolektor/voda), větrání: centrální řízené rovnotlaké, chlazení/létní přehřívání: řešeno konstrukčně+ VZT jednotka napojená na zemní výměník umožňující letní chlazení
- měrná potřeba tepla na vytápění (dle NZÚ 2014): 18 kWh/m2.rok