RD Večerníček/Svatobořice-Mistřín                          - studie, projekt:2008, realizace: 2009
NED RD Prušánky                                                   - studie, projekt: 2012, realizace: 2013
NED RD Moravany u Brna                                      - studie, projekt: 2011, realizace: 2012
NED RD Oldřišov                                                    - studie, projekt:2009, realizace: 2010-2011
NED Dřevěný dům- DD10                                        - soutěžní projekt- studie, projekt: 2010 ,   . . . možno projek zakoupit
NED RD Šakvice- DD11                                           - studie: 2010, projekt: 2011                   . . . . možno projekt zakoupit                 
NED RD Dobré Pole u Vitic                                     - studie: 2010
EPD/NED RD Čejkovice                                           - studie, projekt: 2012, realizace: 2012-2013
NED RD DV Svatobořice-Mistřín                               - studie, projekt DÚR: 2011
Přístavba MŠ Ratíškovice                                       - studie, projekt DSP:2012, DPS:2013
Administrativně správní centrum Petra Ratíškovice  - soutěžní návrh/studie: 2012
EPD BD Dubňany - Přestavba ZŠ na BD                - studie, projekt DSP:2011,realizace: 2011-2012,projekt Úsporné bydlení s.r.o.-Zdeněk Kańa
NED RD Bánov                                                        - studie: Ing. arch. Štepán Koníček, projekt DSP-Ing. arch. D.Vašíček:2011, realizace:2011
Interiér bytu Dubňany                                            - studie a realizace: 2012
Komunitní centrum Praha- Černý Most                  - diplomní projekt v ateliéru ing. arch. Jana Sedláka, II/II 2007
Interiér baru Praha - Karlín                                    - ateliérový projekt v ateliéru ing. arch. Jana Sedláka, II/II 2005
Roubenka Dubňany-provozní budova                - studie+ projekt DSP:2010, realizace 2011-2013
Novostavba RD Mistřín-dostavba proluky/dvoudomku - studie+projekt DSP:2008, realizace:2009-2012
Studie přestavby interiéru Zlatnictví, Hodonínsko      - 02/2013