Účast s CPD na Mezinárodní konferenci pasivních domů- Aachen, Německo 2014

17.05.2014 01:46

   Od 25.do 27.4. 2014 jsem měl možnost se zúčastnit s kolegy při sdružení Centrum pasivního domu mezinárodní konference týkající se energeticky pasivní výstavbě v německém Aachem: "18th international passive house conference 2014"- Passive House is more...
   Zde se všichni účastníci mohli podělit o své zkušennosti, seznámit se s aktuálními trendy a novinkami na poli energeticky pasivní výstavby. Vedle širokého cyklu přednášek  se v rámci konference konala výstava nejnovějších materiálů, výrobků a technologií spjatých s tímto oborem.
Velmi podnětné byly nejenom prezentace z realizovaných staveb, ale také novinky z výzkumů a především nejnovější trendy na tomto poli výstavby, která získává čím dál větší celosvětový ohlas jako energeticky a ekolologicky udržitelný směr zajišťující maximální soudobé kvality v běžných intencích výstavby.
   Program konference na https://passivhaustagung.de/achtzehnte/Englisch/index_eng.html
Mezi vrcholné příspěvky patřila přednáška:
- pí. D.U Vorsatz, ředitelka  centra výzkumu klimatických změn a energeticky udržitelných změn
- prof. W. Feist, PHI Darmstadt: Passive House is more. . ., The next decade
- představitelé měst Aachen, Franfurkt a.M., Brusel, s politikou podpory pasivní výstavby, dlouhodobé programy udržitelné výstavby
- přednáška Pata Coxe, 21. předseda evropského parlamentu
V rámci konference jsem se zúčastnil exkurze po čtyř belgických realizací v pasivním standardu (novostavby ZŠ, střešní školy, rodinného domu, přestavba historické vesnické budovy v architektonický ateliér v pasivním standardu).

  Na snímku je česká delegace účastníků při Centru pasivního domu na konferenci spolu s hlavním guru prof. W. Feistem z Passive House Institutu in Darmstadt (PHI).