Přednáška na VŠB-TUO - komplexní navrhování pasivních domů

04.04.2017 16:43

Teorie vs. praxe
20.3.2017
Prezentace dosavadních zkušeností z navrhování a realizace energeticky pasivních staveb. Specifika návrhu a úskalí. Role architekta při návrhu, specifika spojená nejen se stavbou samou, avšak také v komunikaci se stavebníkem, stavebními dodavateli.