NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM BĚŽÍ-ZAJIŠŤUJI PROJEKTY K ŽÁDOSTEM

12.06.2015 11:23

Spolu se zveřejněním výzvy k možnosti podávání žádostí k dotačnímu titulu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 (NZÚ2015) viz. https://www.novazelenausporam.cz/

poskytuji komplexní služby na úrovni zpracování projektové dokumentace k podání žádosti vč. zajištění energetického posudku/hodnocení a souvisejících částí k podání žádosti.

Neváhejte využít této příležitosti a kontaktujte nás.

Oblasti podpory pro rodinné domy:
A - STÁVAJÍCÍ RODINNÉ DOMY
- návrh a realizace opatření na snížení energetické náročnosti budovy  (dodatečné zateplení, výměna oken, výměna zdroje tepla apod.)
- dotace až 50% řádně doložených způsobilých výdajů na opatření

B - NOVOSTAVBY RODINNÝCH DOMŮ
- návrh a realizace novostaveb RD v souladu s požadavky na výstavbu nízkoenergetických a pasivních domů
- dotace až 500.000 Kč na výstavbu + možnost dotace až 35.000Kč na projektovou dokumentaci/odborný posudek a zajištění měření těsnosti domu (blowerdoor test)

C - EFEKTIVNÍ VYUŽITÍ ZDROJŮ ENERGIE
- dotace na v ýměnu zdrojů tepla/kotlů (dotace až 100.000Kč)
- dotace na instalaci solárních termických systémů (střešní kolektory)-dotace až 50.000 Kč
- dotace na instalaci systému nuceného větrání se zpětným získáváním tepla (rekuperace)- při žádosti z podoblasti A, dotace až 100.000Kč

K současné výzvě byly zpracovány kompletní nebo dílčí části PD k akcím:

- novostavba RD Mistřín - podoblast podpory- B.1
- novostavba RD Starý Harcov - podoblast podpory- B.1
- novostavba RD Podmokly- podoblast podpory- B.1