Ceník prací

     Každá cenová kalkulace vzniká individuálně a vychází z poznání místních podmínek místa stavby a klienta. Nebojte se nás oslovit.

    První a druhou schůzku s konzultací případně navržením řešení, studie máte zadarmo!


     Veškeré služby jsou poskytovány za smluvní ceny vycházející z běžných honorářových standardů oceňování projekčních prací a inženýrských služeb. Obecně je honorář za projektové práce stanovován z výsledné předpokládané ceny výsledného díla (celkového nákladu na realizaci stavby) s ohledem na specifičnost, složitost výsledného stavby.

     Běžná kalkulace vychází z honorářového řádu . Věřte, že se však cenově pohybujeme výrazně pod těmito kalkulovanými hodnotami.      Nebojte se nám oslovit.      Stojíme nohama na zemi!

Příklad: Projektová dokumentace typického/tradičně vypadajícího rodinného domu přízemního, nepodsklepeného, do 100m2 zastavěné plochy v běžném energetickém standardu v požadovaných normových hodnotách, (kompletní projekt stavební části vč. průkazu energetické náročnosti, požárně bezpečnostního řešení bez profesí-jednoduchý rozsah pro stavební povolení, v mnoha případech dostačující jako podklad pro realizaci v ceně od 40 tis.Kč. Cena vychází z provedení dokumentace dle předložené studie. Architektonický návrh není součástí této dokumentace.

Cena projektových prací ve smyslu rozsahu zpracování požadované projektové dokumentace běžně vychází z tabulkové kalkulace. Je třeba mít na mysli, že standard toho, co má projektová dokumentace obsahovat je dána zákonem resp. vyhláškou č. 499/2006Sb.

V dnešní době mnohdy a pro mnohé charakteristické rčením "peníze jsou vždy až na prvním místě" je jednoznačně odpovědět na otázku "jaký máte ceník" velmi těžké. S ohledem na fakt, že povětšinou "zázraky se nedějí", kdy nelze nikdy zadarmo očekávat právě zázraky, lze u projektování jakožto u individuálního tvůrčího navrhování očekávat, stejně jako u jakékoliv jiné profese, přiměřený přístup zohledňující míru honoráře za poskytovanou službu.

       Architektonický návrh definující studii stavby je tvůrčí prací, která v sobě nese individuální počiny vycházející z odborného talentu autora návrhu. S ohledem na definované zadání může s ohledem na míru individuality, jakžto osobitosti návrh dopadnout dá se říci na 1000 způsobů, co se týká kvality, estetiky i ceny nejen pořizovací ale i provozní. Výsledný např. rodinný dům může být parafrázovanou typovkou nebo osobitou nápaditou stavbou. Co tím chci říci? Je velmi důležité, zvláště pro mě samotného, který má být nejenom služebníkem placeným klientem, ale hlavně jeho partnerem, který mu pomůže najít to nejideálnější řešení, poznat jeho přání a potřeby zohledňující jeho možnosti. Tyto vstupní informace člověk nezíská nijak jinak lépe než nepodceněným prvotním někdy i mnoha dalšími rozhovory, maily apod. Ačkoliv se mnohdy může zdát, že se jedná o ztrátu času, za kterou nejde vidět práce, jedná se dle mého o bod, který je mnohdy podceňovaný a kde se láme chleba. Odsud vzejde stavební program, který musí být korigován možnostmi pozemku stavby. Již na začátku je třeba si ověřit veškeré možnosti a limity místa stavby (soulad s územním plánem, možnosti připojení pozemku na inženýrské sítě, regulace  mnohdy striktně definující výsledný charakter stavby.

 

Interiéry: Honorář za interiérovou tvorbu: 5-15% z ceny stavby, z čehož     - návrh výtvarného řešení (studie) tvoří 20-26%
                                                                                                                     - definitivní souborné řešení           -"-     20%
                                                                                                                      -  prováděcí projekt                        -"-   24-30%
            Poznámka: Interiéry řešené volbou hotových výrobků jsou honorovány 2-5% z celkového nákladu na realizaci interiéru.