Zastavovacé studie-Palackého ulice, Dubňany

Zastavovacé studie-Palackého ulice, Dubňany