Model pěší lávky přes Horoměřickou ulici, Praha, ateliérová práce

Model pěší lávky přes Horoměřickou ulici, Praha, ateliérová práce