RD Oldřišov, po realizaci

RD Oldřišov, po realizaci